پنل پیام کوتاه رایگان

پنل پیام کوتاه رایگان هیرکانا
خرید یک بار برای همیشه
دسترسی API
دسترسی به پنل
پشتیبانی 24 ساعته

پنل پیام کوتاه برنزی

ارسال پیام صوتی
1 خط اختصاصی
۵۰۰ پیامک هدیه
%20 امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید

پنل پیام کوتاه نقره ای

ارسال پیام صوتی
2 خط اختصاصی
۷۰۰ پیامک هدیه
40% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید

پنل پیام کوتاه طلایی

ارسال پیام صوتی
2 خط اختصاصی + خط 021
۲۰۰۰ پیامک هدیه
80% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید

پنل پیام کوتاه پلاتینیوم

ارسال پیام صوتی
3 خط اختصاصی + خط 021
۳۰۰۰ پیامک هدیه
100% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید