اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 دپارتمان پشتیبانی فنی

دپارتمان پشتیبانی فنی هیرکانا

 دپارتمان فروش

دپارتمان فروش هیرکانا